ارسال آسان
استخدام تکنسین آزمایشگاه با حقوق تا 6 میلیون، بیمه، وام و پاداش در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۰، سرتخت
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
ارسال آسان
استخدام تکنسین آزمایشگاه با بیمه، بیمه تکمیلی، وام و سرویس در گروه سولیکو
اصفهان
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
ارسال آسان
استخدام تکنسین آزمایشگاه با بیمه، پاداش، وعده غذایی در تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران منطقه ۲۰، سرتخت
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان