استخدام کارشناس آزمایشگاه در کاشان
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه پاتوبیولوژی قصر در تهران
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام همکار با مدرک علوم آزمایشگاهی در مشهد
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت