استخدام تعدادی نیروی جوشکار، مونتاژ کار، در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت