استخدام تعدادی کارگر نیمه ماهر و ساده رنگ کار چوب
استخدام نقاش ماشین آلات سنگین در کرج
استخدام رنگ کار چوب در ماهدشت کرج
استخدام نیروی رنگ پاش جهت کار در کابینت سازی - قم
استخدام رنگ کار ماهر مبلمان در شهر مشهد
استخدام نقاش اتومبیل جهت همکاری در شهر تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی - قزوین
استخدام نقاش ماهر خودروباحقوق ثابت،بیمه،مزایا/محدوده یافت آباد
استخدام کارگر جهت رنگ کاری میز و صندلی در کرج
استخدام تعدادی رنگ کار چوب جهت همکاری در شهر تهران
استخدام پولیش کار و نقاش جهت اتومبیل در کرج
استخدام نقاش اتومبیل جهت همکاری در مشهد
استخدام رنگ کار چوب جهت کار در اصفهان
استخدام یکنفر نقاش ماهر در شهر تهران محدوده مهرآباد جنوبی
استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر صافکار و نقاش در شهر قم
استخدام نقاش ماهر جهت کارگاه تولید درب و پنجره فلزی - کرمان
استخدام تعدادی نیروی جوان آقا جهت رنگ آمیزی چوب در اصفهان
استخدام باطریساز،صافکار،نقاش در نمایندگی ایران خودرو البرز
استخدام رنگکار صنعتی در یک شرکت معتبر در شهرک صنعتی جی اصفهان
استخدام رنگ کار ماهر و نیمه ماهر چوب در تهران محدوده مسعودیه