استخدام 5 ردیف شغلی در کلینیک تخصصی زنان و لاپاروسکوپی -تهران
استخدام تکنسین اطاق عمل یا هوشبری در کرج
استخدام همکار در رشته بیهوشی - همدان
استخدام تکنسین‏ بیهوشی جهت مرکز MMT در شهر تهران
استخدام فارغ التحصیل هوشبری در اصفهان
استخدام تکنسین بیهوشی جهت همکاری در شهر تهران
استخدام کارشناس هوشبری جهت بیمارستان راضیه فیروز در کرمان
استخدام نیرو در رشته بیهوشی در شهر شیراز
استخدام کاردان بیهوشی جهت کار در مرکز آمبولانس
استخدام تکنسین بیهوشی خانم جهت همکاری با کلینیک معتبر
استخدام تصویربرداری بیمارستان پیامبران در تهران
استخدام کارشناس بیهوشی با سابقه کار جهت همکاری در شهر تهران
استخدام کارشناس هوشبری جهت مرکز ترک اعتیاد در شهرقدس
استخدام تکنسین اتاق عمل و بیهوشی طرح رفته جهت کلینیک غرب تهران
استخدام تکنسین هوشبری خانم جهت مرکز MMT در ونک
استخدام تکنسین بیهوشی با سابقه جهت همکاری در غرب تهران
استخدام تکنسین اطاق عمل یا هوشبری در نظرآباد - کرج
استخدام فوق دیپلم هوش بری خانم جهت کار در شهر تهران
استخدام کارشناس بیهوشی جهت همکاری در شیراز
استخدام مرکز آمبولانس خصوصی سبحان شیراز