استخدام برنامه نویس و اپراتور دستگاه تراش CNC در تهران
استخدام اپراتور فرز CNC،تراشکار در غرب تهران
استخدام تراشکار در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام cnc کار در گروه صنعتی نوین کاوش در تهران
استخدام تکنسین فنی(الکترونیک، مهندس الکترونیک و مکاترونیک)
استخدام برق کار صنعتی (قدرت)،تراشکار ماهر در تهران
استخدام تکنسین تعمیرات اتوکلاوهای بخار و تجهیزات استریل- تهران
استخدام تراشکار ماهر در کارگاه ماشین سازی واقع در شهر قدس
استخدام تراشکار ،فرزکار با مزایا در تهران
استخدام اپراتور cnc در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام تراشکار مسلط به نقشه خوانی در شهرک صنعتی خرمدشت
استخدام تراشکار در کارگاه صنعتی در تهران
استخدام تراشکار CNC و سنتی،جوشکار ماهر در شرکت میراب
استخدام فرزکار،تراشکار با مزایا و سرویس در تهران
استخدام اپراتور تراش CNC،اپراتور فرز CNC،تراشکار دستی در تهران
استخدام تراشکار ماهر و جوان جهت کارگاه ماشین سازی/ شهر قدس
استخدام تراشکار ماهر،مونتاژ کار ماهر در تهران
استخدام پرسکار ماهر،تراشکار ماهر و کرپی ساز ماهر در تهران صنعت
استخدام تراشکار،مونتاژ کار در یک شرکت تولیدی معتبر در تهران
استخدام کارشناس کالیبراسیون،مونتاژ کار تولید در تهران