استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان بانکی در یاس ارغوانی / 7 استان
استخدام بازاریاب و پشتیبان دستگاه کارتخوان در شهر مشهد
استخدام پشتیبان فنی دستگاه های کارتخوان در اصغهان
استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان آقا در گیلان
استخدام نیروی پشتیبان و بازدیددستگاه های بانکی آقا در سبزوار
استخدام پشتیبان پایانه های بانکی با وسیله نقلیه در خراسان رضوی
استخدام کارشناس پشتیبانی دستگاه کارتخوان آقا در سمنان
استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان آقا در ایلام
استخدام پشتیبان و بازاریاب دستگاه کارتخوان آقا-آذربایجان غربی
استخدام پشتیبان و بازاریاب دستگاه کارتخوان در زنجان
استخدام کارشناس پشتیبانی کارتخوان های بانکی آقا در گیلان
استخدام نیروی فعال آقا جهت پشتیبانی دستگاه کارتخوان
استخدام تعدادی همکار فعال جهت پشتیبانی دستگاه کارت خوان بانکی
استخدام بازاریاب و پشتیبان دستگاه کارتخوان در خوزستان
استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان- همدان،بهار، لالجین،ملایر
استخدام نیرو جهت فعالیت در زمینه کارتخوان در مشهد
استخدام نیرو در زمینه دستگاه کارت خوان در بندر عباس و قشم
استخدام سرپرست پشتیبانی و بازرسی در تهران
استخدام پشتیبانی و بازاریابی دستگاه کارتخوان در قم
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان/ ساری،دلیجان،تهران،اهواز،خمین