استخدام دستیار پزشک خانم جوان جهت کلینیک پوست و مو
استخدام دستیار خانم جهت بخش فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان
استخدام دستیار خانم جهت کار با دستگاه لیزر ترجیحا پیراپزشک
استخدام دستیار پوست و تکنسین لیزر جهت کلینیک زیبایی
استخدام دستیار پزشک آقا جهت کار در اتاق درمان در تهران
استخدام دستیار خانم بهیار یا پرستار یا ماما جهت کلینیک طب سنتی
استخدام دستیار پزشک وارد به تزریقات در تهران
استخدام خانمی جهت دستیاری فیزیوتراپی در شهر تهران
استخدام دستیار پزشک خانم جهت همکاری در تهران
استخدام دستیار پزشک خانم ترجیحا با تجربه جهت کار در مطب
استخدام دستیار خانم آشنا به فیزیوتراپی جهت کار در مطب
استخدام دستیار پزشک متخصص ENT در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام دستیار پزشک جهت همکاری در تهران
استخدام دستیار حجامت آقا در تهران
استخدام دستیار پزشک جهت کار در کلینیک بخش پوست و مو در تهران
استخدام دستیار پزشک خانم جهت همکاری در تهران
استخدام منشی و دستیار خانم در یک کلینیک معتبر در تهران
استخدام دستیار پزشک خانم جهت کلینیک زیبایی - تهران
استخدام دستیار پزشک (کات و کاشت مو) در تهران
استخدام دستیار جهت مطب فیزیوتراپی در تهران