استخدام کارگر بیخس کار مرغ و ماهر در شهر تهران
به تعدادی کارگر بیخس کار مرغ و ماهر با جای خواب و حقوق 2/300 م در شهر تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر مرغ و ماهی جهت سوپرپروتئین در تهران
به کارگر ماهر (مرغ و ماهی) جهت سوپرپروتئین در تهران محدوده مرزداران نیازمندیم.
استخدام یک مرغ کار ماهر جهت کار در سوپرپروتئین
به یک مرغ کار ماهر جهت کار در سوپرپروتئین در محدوده غرب تهران باجای خواب نیازمندیم.
استخدام کارگر مرغ تکه کن ماهر در شهر بندرعباس
به کارگر مرغ تکه کن ماهر در شهر بندرعباس نیازمندیم.
استخدام قطعه کار مرغ و ماهی در مشهد
به دو نفر قطعه کار مرغ و ماهی در مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر جهت کار در مرغ فروشی در تهران
به کارگر ماهر جهت کار در مرغ فروشی در تهران نیازمندیم.
استخدام نیروی آقا جهت کار با دستگاه برش مرغ در مرغ فروشی - رشت
به نیروی آقا جهت کار با دستگاه برش مرغ در مرغ فروشی در رشت نیازمندیم. ساعت کاری : 8 تا 10 شب و حقوق 1/200
استخدام کارگر ساده جهت مرغ و ماهی در شهر مشهد
به کارگر ساده جهت مرغ و ماهی در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام تکه کار مرغ و ماهی جهت همکاری در شهر مشهد
به تکه کار مرغ و ماهی جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام مرغ خرد کن آقا در محدوده باغستان
به مرغ خرد کن آقا در محدوده باغستان نیازمندیم.
استخدام تعدادی ماهی پاک کن جهت کار در سوپر پروتئین در تهران
به تعدادی ماهی پاک کن جهت کار در سوپر پروتئین در تهران (منطقه تهرانپارس) نیازمندیم.
استخدام قطعه کار مرغ و ماهی جهت همکاری در شهر مشهد
به یک قطعه کار مرغ و ماهی جهت همکاری در شهر مشهد در محدوده مصلی نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر مرغ و ماهر جهت همکاری در یزد
به تعدادی کارگر مرغ و ماهر جهت همکاری در یزد در محدوده صفائیه نیازمندیم.
استخدام کارگر وارد جهت کار در مرغ فروشی در تهران
به کارگر وارد جهت کار در مرغ فروشی در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت مرغ فروشی در شهر اصفهان
به کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت مرغ فروشی در شهر اصفهان نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر گوشت و مرغ جهت کار در مغازه سوپر پروتئینی
به کارگر ماهر گوشت و مرغ جهت کار در مغازه سوپر پروتئینی در تهران نیازمندیم.
استخدام کارگر وارد به مرغ و ماهی در تهران محدوده هروی
به کارگر وارد به مرغ و ماهی در تهران محدوده هروی نیازمندیم.
استخدام شاگرد ساده و جوان در فروشگاه گوشت و مرغ و نظافت-مشهد
به شاگرد ساده و جوان در فروشگاه گوشت و مرغ و نظافت و خرده کاری در مشهد در محدوده پنجتن نیازمندم.
استخدام کارگر ماهر آقا و خانم جهت فروشگاه گوشت و مرغ و ماهی
به تعدادی کارگر جوان ماهر آقا و خانم جهت فروشگاه گوشت مرغ و ماهی در تهران (محدوده ولنجک) نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر در فروشگاه مرغ و ماهر در مشهد
به یک کارگر ماهر تمام وقت در فروشگاه مرغ و ماهر در مشهد نیازمندیم.