استخدام کارگر ماهر و فروشنده مرغ و گوشت در تهران
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر مرغ با بیمه در یک سوپر پروتئین معتبر در شهرآرا
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهر آرا
تمام وقت
استخدام قصاب و تکه کار مرغ جهت کار در مغازه در مشهد
مشخص نشده
۶۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام چند نفر قطعه کار مرغ جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۰۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام قطعه کار مرغ و پاچالدار گوشت جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۱۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام قصاب و بیخسکار ماهر در تهران
مشخص نشده
۱۲۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر جهت مرغ فروشی در تهران
مشخص نشده
۱۳۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قطعه کار مرغ و ماهی جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۱۴۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام قطعه کار مرغ و ماهی و قصاب ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۶۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت