استخدام پاچال دار گوشت جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام قطعه کار مرغ جهت کار در قصابی در مشهد
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر جهت قطعه کاری مرغ و ماهی در مشهد
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت