استخدام پرسشگر (محقق) در موسسه پژوهشی بازارنگر در تهران
چند دقیقه قبل
تهران
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام پرسشگر در شرکت آرمان نگار اسپادان در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام پرسشگر تلفنی با بیمه در شرکت بازارنگر در محدوده ونک
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرسشگر با بیمه و بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، صادقیه
تمام وقت پاره وقت
استخدام پرسشگر با بیمه و بیمه تکمیلی در یک مرکز نظر سنجی بزرگ کشور در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، پونک شمالی
تمام وقت پاره وقت
استخدام پرسشگر در شرکت آرمان نگار اسپادان در اصفهان
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
اصفهان
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام پرسشگر میدانی با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت