استخدام پرسشگر با حقوق تا 7 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در پونک جنوبی
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، پونک جنوبی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام پرسشگر با بیمه و بیمه تکمیلی در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، پونک جنوبی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام پرسشگر با بیمه در شرکت صنعتی بهشهر در فارس
۳ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 2,500,000 تومان
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام پرسشگر با بیمه و بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در پونک جنوبی
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۵، پونک جنوبی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت