استخدام پرسشگر حضوری در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
استخدام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به منظور تکمیل کادر نظرسنجی میدانی ( حضوری ) واحد تحقیقات مشتری و بازار خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام امارگر ( پرسشگر) در یک شرکت تحقیقاتی معتبر در تهران
یک شرکت تحقیقاتی معتبر جهت تکمیل پرسنل آمارگر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت نیلپر در تهران
استخدام نیلپر شرکت نیلپر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام پرسشگر حضوری با مزایا در تهران
استخدام بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جهت تکمیل کادر نظرسنجی میدانی ( حضوری ) واحد تحقیقات مشتری و بازار خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی نیروی خانم و آقا جهت پرسشگری میدانی در تهران
یک شرکت تحقیقاتی در تهران به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت پرسشگری میدانی نیازمند است. داخلی 249
استخدام سوپروایزر جهت پرسشگری و آمارگری در زاهدان
استخدام شرکت تحقیقات بازار امروز شرکت تحقیقات بازار امروز جهت تکمیل کادر خود در استان سیستان و بلوچستان،زاهدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارمند تحقیقات بازار(پرسشگر) در تهران
استخدام شرکت نیلپر شرکت نیلپر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام نیروی پرسشگر بصورت پاره وقت و تمام وقت
به نیروی پرسشگر بصورت پاره وقت و تمام وقت + بیمه در محدوده ونک - تهران نیازمندیم.
استخدام پرسشگر (آمارگیر) در موسسه پژوهشگران بین المللی آگاه
استخدام موسسه پژوهشگران بین المللی آگاه موسسه پژوهشگران بین المللی آگاه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام سوپروایزر جهت انجام پروژه سرشماری در زنجان
استخدام شرکت تحقیقات بازار امروز شرکت تحقیقات بازار امروز جهت تکمیل پروژه خوددر استان زنجان،شهر زنجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام پرسشگر در شرکت تحقیقات بازار و رسانه امروز
استخدام شرکت تحقیقات بازار و رسانه امروز شرکت تحقیقات بازار و رسانه امروز فعال در زمینه پروژه های آماری و تحقیقاتی جهت تکمیل کادر خود در استان های اردبیل،خراسان جنوبی، بوشهر، ایلام، لرستان، کردستان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، مرکزی و فارس از افراد واجد شرایط زیر به صورت تمام وقت و پاره وقت دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی پرسشگر جهت کار پژوهشی در یزد
به تعدادی پرسشگر جهت کار پژوهشی (مناسب آقایان و خانم های دانشجو) در یزد نیازمندیم.
استخدام پرسشگر ماهر فیلد درشرکت آمارگران تفکر ایده آل در قم
استخدام آمارگران تفکر ایده آل شرکت آمارگران تفکر ایده آل جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام سوپروایزر جهت انجام پروژه های تحقیقاتی در شهر کرج
استخدام شرکت تحقیقات بازار امروز شرکت تحقیقات بازار امروز جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام پرسشگر و نماینده علمی در بازار در یک موسسه معتبر
یک موسسه معتبر مشاوره مالی و کسب و کار جهت تکمیل کادر خود در استان تهران در جنوب غرب تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام پرسشگر ثابت در شرکت تحقیقات بازار امروز
استخدام شرکت تحقیقات بازار امروز شرکت تحقیقات بازار امروز فعال در زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران،قزوین،فارس،شهرهای تهران و قزوین و شیراز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام پرسشگر میدانی در یک شرکت معتبر در تهران
یک شرکت معتبر پژوهشی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد فعال و کارآمد جهت تکمیل فرم های نظرسنجی (پرسشگری میدانی)با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام شرکت ‎بازرسی ‎کیفیت ‎استاندارد - تهران
شرکت ‎بازرسی ‎کیفیت ‎استاندارد جهت ‎تکمیل‎ کادر پرسشگر میدانی خود استخدام ‏مینماید. (دارای‏‏ تبلت)
استخدام ۲ نفر پرسشگر تلفنی تمام وقت در تهران
به ۲ نفر پرسشگر تلفنی تمام وقت در تهران نیازمندیم.
استخدام پرسشگر در هایپرمارکتهای ماف پارس در تهران
استخدام هایپرمارکتهای ماف پارس هایپرمارکتهای ماف پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.