ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه و حقوق ثابت در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر در شرکت یگانه اندیش صنعت در تهران
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت