ارسال آسان جدید
ارسال آسان
استخدام مدیر ساختمان در یک مجموعه در چیذر
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، چیذر
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر آموزشگاه زبان با حداقل حقوق 15 میلیون در آموزشگاه زبان اسپیکان
تهران منطقه ۱، تجریش
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 40,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر داروخانه در یک داروخانه معتبر در نسیم شهر
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران نسیم شهر
تمام وقت
استخدام مدیر داروخانه در یک داروخانه معتبر در نسیم شهر
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران نسیم شهر
تمام وقت
استخدام مدیر آموزشگاه زبان با حداقل حقوق 15 میلیون در آموزشگاه زبان اسپیکان
تهران منطقه ۱، تجریش
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 40,000,000 تومان
تمام وقت