ارسال آسان
استخدام مدیر کنترل کیفیت در شرکت شهاب گاز در پاکدشت
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران مامازند-پاکدشت
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر کنترل کیفیت در شرکت بهداد الکتریک در تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، تهرانپارس شرقی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی در یک واحد تولیدی معتبر در تهران
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام مدیر کنترل کیفی در شرکت کایر پایپ در تهران
۸ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، حکیمیه
تمام وقت
ارسال آسان جدید
ارسال آسان جدید
استخدام مسئول سیستم مدیریت کیفیت (17025) آزمایشگاه در تهران
۱۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۸، خلیج فارس شمالی
تمام وقت پاره وقت
استخدام مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر کنترل کیفی در یک واحد تولیدی معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت