استخدام مترجم و مشاور زبان چینی در یک مجموعه آموزش آنلاین زبان در تهران
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی بیمه
تمام وقت دورکاری
استخدام مترجم و مشاور زبان چینی در یک مجموعه آموزش آنلاین زبان در تهران
مشخص نشده
۹۰ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی بیمه
تمام وقت دورکاری
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۱۶ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
تمام وقت