استخدام تعمیرکار تعویض روغنی با پورسانت در شرکت دالینو در تهران
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، شهران شمالی
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام تعویض‌ روغن خودرو با پاداش، پورسانت در اتو‌ سرویس غرب در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، شهران جنوبی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر تعویض روغن در تهران
مشخص نشده
۷۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعمیرکار تعویض روغنی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۹۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام تعمیرکار تعویض روغنی در یک مجموعه در ستارخان
مشخص نشده
۱۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
تمام وقت
استخدام تعمیرکار تعویض روغنی با بیمه در تعمیرگاه برادران سادات در تهران
مشخص نشده
۲۰۶ روز قبل
تهران منطقه ۷، نظام آباد
حقوق ثابت 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعمیرکار تعویض روغنی در تهران
مشخص نشده
۲۱۶ روز قبل
تهران
تمام وقت