استخدام کارگر رستوران در یک رستوران معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، بهجت آباد
تمام وقت
استخدام کارگر رستوران با بیمه در مجموعه ساندویچ خانواده در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
تمام وقت
استخدام کارگر رستوران با بیمه در کترینگ شمس العماره در تهران
تهران منطقه ۶، بهجت آباد
حقوق ثابت 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر خدمات و دیگشویی با بیمه و بیمه تکمیلی در دونا کترینگ در تهران
۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، گمرک-راه آهن
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت