استخدام خبرنگار و گزارشگر در موسسه هم نمک در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، آبشار تهران
پاره وقت
استخدام دبیر خبر در شرکت آذر نگار شرق در تهران
۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، جهاد
پروژه‌ای دورکاری
استخدام خبرنگار (فناوری ایران) در دیجیاتو در تهران
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، امانیه
تمام وقت دورکاری
استخدام خبرنگار در مجله حریق در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام خبرنگار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام خبرنگار اقتصادی با بیمه، پاداش در یک سایت خبری در تهران
مشخص نشده
۴۷ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت