ارسال آسان
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش در دایوپارس در تهران
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، بهجت آباد
تمام وقت
ارسال آسان جدید
ارسال آسان
استخدام مدیر مهندسی فروش (حوزه اندازه گیری صنعتی و کنترل) در تهران
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مهندس فروش با حقوق ثابت، بیمه و پاداش در بازرگانی بازار گستر بیستون
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت دورکاری