استخدام سرپرست حسابداری فروش،کارشناس برنامه ریزی فروش در تهران
استخدام سرپرست برنامه ریزی (فروش و توزیع) آقا در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش،کمک انباردار /شرکت لئونارد
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش آقا در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش،نماینده فروش،مدیر فروش شعبه
استخدام مدیر و کارشناس فروش، بازاریاب، حسابداری/شرکت پخش بیژن
استخدام برنامه ریز تولید و فروش در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش در شرکت یلدا پخش مزمز -تهران
استخدام مدیر و کارشناس برنامه ریزی فروش،کارشناس بازرگانی خارجی
استخدام کارشناس برنامه ریزی فروش(ریاضی،صنایع)/ لئونارد