استخدام برق کار ساختمان،منشی،رنگ کار در قم
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
شرکت معتبری در زمینه ارائه خدمات ساختمانی و تاسیساتی جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام جوشکار CO2،انباردار،نقاش آقا در مجموعه تولیدی اصفهان
یک مجموعه تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام نجار ،نقاش ،برق کار در گروه صنعتی درب معتقد در تبریز
استخدام گروه صنعتی درب معتقد گروه صنعتی درب معتقد در تبریز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارگر ماهر نقاش جهت کار در ارتفاع - تهران
به کارگر ماهر نقاش جهت کار در ارتفاع با حقوق 2/300م در تهران - چیتگر نیازمندیم.
استخدام تعدادی نقاش نیمه ماهر ساختمانی در مشهد
به تعدادی نقاش نیمه ماهر ساختمانی در مشهد نیازمندیم.
استخدام نقاش پیستوله کار ماهر جهت همکاری در اصفهان
به نقاش پیستوله کار ماهر جهت همکاری در اصفهان محدوده سپاهان شهر نیازمندیم.
استخدام تعدادی نقاش ساختمان ماهر در همدان
به تعدادی نقاش ساختمان ماهر در همدان نیازمندیم.
استخدام کارگر نقاش ساختمان جهت همکاری در شهر اصفهان
به کارگر نقاش ساختمان جهت همکاری در شهر اصفهان نیازمندیم.
استخدام تعدادی نقاش ماهر ساختمانی جهت کار در تهران
به تعدادی نقاش ماهر ساختمانی جهت کار در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی نقاش ماهر ساختمان در اصفهان
به تعدادی نقاش ماهر ساختمان به صورت روزمزدی در اصفهان نیازمندیم.
استخدام نقاش پلی استرکار جهت همکاری در شهر تهران
به نقاش پلی استرکار جهت همکاری در شهر تهران نیازمندیم.
استخدام نجار ماهر،نقاش ماهر در شرکت گروه صنعتی درب معتقد
استخدام گروه صنعتی درب معتقد شرکت گروه صنعتی درب معتقد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان آذربایجان شرقی در تبریز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام تعدادی نقاش ساختمان در تهران و حومه
به تعدادی نقاش ساختمان در تهران و حومه نیازمندیم.
استخدام نقاش ساختمان جهت همکاری در یزد
به نقاش ساختمان به صورت روزمزد جهت همکاری در یزد نیازمندیم.
استخدام نقاش ساختمان جهت همکاری در یزد
به نقاش ساختمان به صورت روزمزد جهت همکاری در یزد نیازمندیم.
استخدام نیروی ساده یا نیمه ماهر جهت نقاشی ساختمان در یزد
به نیروی ساده یا نیمه ماهر آقا در رده سنی ۲۰ الی ۳۰ سال جهت نقاشی ساختمان در یزد نیازمندیم.
استخدام نقاش ساختمان جهت همکاری در شهر مشهد
به نقاش ساختمان جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام نقاش نیمه ماهر ساختمان جهت همکاری در مشهد
به نقاش نیمه ماهر ساختمان جهت همکاری در مشهد ، رضا شهر - آزاد شهر نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیرو جهت نقاشی ساختمان در کرج
به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر آقا جهت نقاشی ساختمان در کرج نیازمندیم.