استخدام استادکار ماهر و نیمه ماهر نقاش ساختمان در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر پلی استر کار روزمزد در مشهد
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر پلی استرکار ساختمانی در مشهد
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار پلی استرکاری در مشهد
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت