استخدام تعدادی نیروی نقاش ساختمان در زنجان
مشخص نشده
۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام پلی استرکار به صورت روزمزد در مشهد
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت