استخدام پولیستر کار ماهر و نیمه ماهر با حقوق عالی در مشهد
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نقاش ماهر ساختمان در مشهد
مشخص نشده
۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت