ارسال آسان
استخدام کارشناس توسعه بازار با بیمه، عیدی، سنوات در فراگستر الکترونیک
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس تحقیقات بازاریابی با حقوق تا 11 میلیون تومان، بیمه در تهران
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
تمام وقت