استخدام مهندس معدن با حقوق تا 8 تومان، بیمه در یک شرکت معتبر در دامغان
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
سمنان
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت