استخدام کارگر قصاب ماهر جهت کار در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قصاب ماهر جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی کار ماهر قصاب در مشهد
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت