استخدام قصاب جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قصاب در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵۶ روز قبل
تهران منطقه ۴، حسین آباد
تمام وقت