در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام قصاب و بیخسکار ماهر در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قصاب در خیایان مولوی اصفهان
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام قطعه کار مرغ و ماهی و قصاب ماهر در مشهد
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام قطعه کار مرغ و پاچالدار جهت قصابی در مشهد
مشخص نشده
۷۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر قصابی در فروشگاه قصابی در مشهد
مشخص نشده
۷۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت