ارسال آسان جدید
استخدام کارشناس امور قرارداد در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس ارشد مناقصات خارجی در دلوار گروپ در تهران
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، فاطمی
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت مهندسی در تهران
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، سید خندان
تمام وقت
استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت معتبر در محدوده عباس آباد
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت