ارسال آسان
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارشناس مناقصات در مدیریت توسعه پایدار فضای میرا در تهران
تهران منطقه ۷، عباس آباد
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر قرارداد در شرکت اقامتی مهاجرتی ایران اروپا در تهران
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام کارشناس قراردادها و پیمان در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، هوانیروز
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس مناقصات در شرکت هیربد نیرو در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت