ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل با بیمه و پاداش در شرکت کفپوش صنعت آریا
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مسئول دفتر در شرکت چرتکه تراز ایرانیان در تهران
تهران منطقه ۳، امانیه
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، گاندی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه در صنایع قوطی سازی تنگه نور در شهریار
تهران شهریار
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه در شرکت سمندیس در تهران
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در یک هلدینگ معتبر بین المللی در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
ارسال آسان جدید
استخدام مسئول دفتر با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت