ارسال آسان
استخدام تکنسین تعمیر و مونتاژ قطعات الکترونیک با حقوق 6 تا 10 میلیون /تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین فنی در یک شرکت معتبر از تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین برق صنعتی و ساختمان و تعمیرات و نگهداری در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین تعمیر و نگهداری در شرکت ماتریس در تهران
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تکنسین برق و الکترونیک با بیمه و سرویس در شهرک صنعتی پرند
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران پرند
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین فنی با بیمه و پاداش در شرکت اعلا نیرو در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان