ارسال آسان
استخدام تکنسین داروخانه با بیمه در مرکز جراحی نیاوران در فرمانیه
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، فرمانیه
تمام وقت
استخدام نسخه پیچ در یک داروخانه شبانه روزی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، بهار
تمام وقت
استخدام کارآموز داروخانه در یک داروخانه در اسلامشهر
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران اسلامشهر
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام تکنسین داروخانه با بیمه در داروخانه ایران ما در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
استخدام نسخه پیچ حرفه ای با بیمه در داروخانه هجرت در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تکنسین داروخانه در داروخانه ‌دکتر نرگس قهرمانی در مجیدیه شمالی
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام تکنسین دارویی و بهداشتی با بیمه در داروخانه بی تا ندیمی در صادقیه
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران منطقه ۲، صادقیه
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تکنسین دارویی و آرایشی با بیمه در داروخانه دکتر عنابی در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران منطقه ۶، بلوار کشاورز
تمام وقت کارآموزی