استخدام کارمند بیمه در بیمه مرکزی در تهران
۳۶ روز قبل
تهران منطقه ۲، دانشگاه شریف
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس بیمه در شعبات بانک در بیمه سامان در قم
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
قم
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند اداری در نمایندگی بیمه پاسارگاد کد 3346 در تهران
۴۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، صددستگاه
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تمام وقت