ارسال آسان
استخدام 8 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۵۵ دقیقه قبل
البرز
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر تولید با حقوق 20 تا 25 میلیون در شرکت نخ و الیاف آپادانا ابهر
زنجان
حقوق ثابت از 20,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام سرپرست تولید در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان جدید