استخدام باریستا در کافه ب لین در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام باریستا در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کافی من جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران
تمام وقت