استخدام نسخه خوان آقا در داروخانه واقع در نیاوران تهران
استخدام نماینده علمی وفروش باحقوق ثابت،پورسانت،هزینه ایاب ذهاب
استخدام نماینده علمی،بازاریاب فروش در لابراتوار نلا - تهران
استخدام کارشناس HSE در یکی از برندهای معتبر سوخت در تهران
استخدام نماینده علمی(مدرپ)خانم در شرکت واردات دارویی در تهران
استخدام کارشناس فروش دارویی در یک شرکت دارویی - تهران
استخدام نماینده علمی و فروش در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس فروش خانم تمام وقت در تهران
استخدام افسر ایمنی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام نماینده علمی خانم با مزایا در تهران
استخدام کارشناس HSE(مدرک ایمنی صنعتی ،بهداشت)در سدآب نیروتونل
استخدام منشی واحد فروش خانم،کارشناس بهداشت در تهران
استخدام کارشناس فروش،کارمند اداری در یک شرکت معتبر
استخدام نماینده علمی با روابط عمومی بالا با مزایا در تهران
استخدام پرستار، تکنسین لیزر،نسخه خوان خانم در تهران
استخدام نماینده علمی با سابقه کار در تهران و یزد
استخدام بازاریاب علمی (مدرپ) در تهران
استخدام نماینده علمی مجرب با روابط عمومی بالا در تهران
استخدام ویزیتور،نماینده علمی(مدرپ) با حقوق،پورسانت،بیمه،پاداش
استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای جهت کار در شهر تهران