ارسال آسان
استخدام قالبساز (سنبه و ماتریس) با حقوق تا 20میلیون و بیمه تکمیلی در شهرقدس
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارگر ماهر کمک قالب ساز با پاداش در گروه دانا در تهران
تهران
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت