استخدام کارگر قالبساز پلاستیک در تهران محدوده شیرپاستوریزه
استخدام اپراتور فرز CNC و قالبساز سنبه و ماتریس در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام تکنسین مکانیک،قالب ساز در تهران
استخدام کمک قالبساز در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران
استخدام استاد کار قالبساز با سابقه ساکن شرق یا جنوب شرق تهران
استخدام دیپلم ماشین افزار یا ساخت تولید جهت قالبهای صنعتی
استخدام کمک قالبساز پلاستیک ترجیحاً ساکن شرق تهران
استخدام کارگر ساده جهت قالب سازی در تهران محدوده چهاردانگه
استخدام کمک قالبساز در یک شرکت تولیدی معتبر در تهران
استخدام کارگر قالب ساز در تهران محدوده تهرانپارس- خ اتحاد
استخدام کارگر ماهر و یا نیمه ماهر قالبساز در تهران
استخدام قالبساز و قالب بند و یک پرس کار حرفه ای
استخدام کارگر قالبسازی ماهر و نیمه ماهر در تهران
استخدام کمک قالبساز آشنا به سوراخ کاری و قلاویزکاری در تهران
استخدام کارگر جهت قالب سازی پلاستیک و دایکست در تهران
استخدام قالبساز ماهر جهت یک شرکت ماشین سازی در شهر قدس
استخدام فوق دیپلم ماشین ابزار و قالبساز با یک سال سابقه کار
استخدام قالبساز قالبهای فلزی جهت همکاری در تهران
استخدام قالبساز پلاستیک مسلط به طراحی در تهران