ارسال آسان
استخدام تکنسین پسیو شبکه و برق در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی