استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام گرافیست و تصویرگر کتاب کودک در شهر تهران
استخدام صفحه آرا مسلط به لاتکس جهت انتشارات علمی و فنی
استخدام صفحه بند جهت همکاری در موسسه مطبوعاتی اعتبار
استخدام صفحه آرای خانم درانتشارات بنیاد بین المللی مطالعات چین
استخدام طراح و صفحه آرا (تمام وقت) در در یک نشریه در تهران
استخدام طراح گرافیک،فرم بند،کارشناس فروش،بازاریاب تلفنی وحضوری
استخدام تایپیست و صفحه بند حرفه ای در تهران
استخدام صفحه آراوحروفچین،گرافیست،تدوینگر فیلم،مدیر برنامه ریزی
استخدام صفحه بند و صفحه آرا در انتشارات پ
استخدام تعدادی تایپیست و صفحه آرا در محیط Word و ایندیزاین
استخدام ویراستار علمی دروس،تصویرگر،صفحه­ آرای ایندیزاین
استخدام تایپیست حرفه‌ای،صفحه آرای حرفه ای در تهران
استخدام خانم صفحه آرا مسلط به Word و ایندیزاین
استخدام طراح و صفحه بند در یک موسسه آموزشی معتبر
استخدام تایپیست حرفه‌ای حضوری،صفحه آرای حرفه ای در تهران
استخدام گرافیست و صفحه‌بند خانم در یک موسسه آموزش عالی آزاد
استخدام تعدادی تایپیست جهت همکاری در انتشارات معتبر در تهران
استخدام صفحه آرای خانم مسلط به Word و ایندیزاین
استخدام تایپیست حرفه ای مسلط به فرمول و صفحه بندی