استخدام پیراپزشک خانم جهت کلینیک زیبایی محدوده سعادت آباد
استخدام کاردرمان جهت همکاری در تهران
استخدام دستیار خانم جهت کار با دستگاه لیزر ترجیحا پیراپزشک
استخدام گفتاردرمان و کاردرمان آقا جهت افراد اوتیسم
استخدام کارشناس IT،کارشناس توانبخشی در تهران
استخدام کار درمان جهت همکاری در سرای سالمندان در تهران
استخدام کاردرمانگر جهت توانبخشی معلولین در تهران محدوده مولوی
استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام مرکز جامع توانبخشی بیمارستان فوق تخصصی نور افشار
استخدام همکار خانم لیسانس کار درمانی در تهران
استخدام نیروی کاردرمان ذهنی و یک نفر کار درمان جسمی
استخدام پیراپزشک مسلط به آی داتیس در تهران
استخدام تعدادی کاردرمانگر خانم جهت موسسه آموزشی توانبخشی
استخدام کارشناسان کاردرمانی و گفتاردرمانی در تهران
استخدام نیروی خانم دارای مدرک کادر درمانی جهت کلینیک دندانپزشک
استخدام کاردرمان جهت کار در موسسه خیریه فدک در تهران
استخدام کاردرمانگر جهت توانبخشی ضایعات نخاعی در تهران
استخدام کاردرمانگر خانم جهت مرکز شبانه روزی روانپزشکی
استخدام نیروی کاردرمانگر جسمی جهت مرکز روزانه توانبخشی
استخدام نیروی لیسانس پرستاری و یا پیراپزشک های خانم در تهران