استخدام 7 ردیف شغلی در گروه صنعتی عباسپور - آدرین- تبریز
استخدام گروه صنعتی عباسپور - آدرین گروه صنعتی عباسپور - آدرین جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان آذربایجان شرقی،شهرستان تبریز ازبین افراد بومی و واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.
استخدام 9 ردیف شغلی در شهرک صنعتی اشتهارد
یک شرکت در زمینه تولید قطعات پلیمری و الکترونیکی خودرو واقع در شهرک صنعتی اشتهارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس لجستیک آقا در یک شرکت معتبر در تهران
یک شرکت معتبر فعال در حوزه حمل و نقل جهت تکمیل کادر کارکنان خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام (in position: (Logistics، Financial،Production Manager
A leading Manufacturing Company is in search for some positions from Tehran about individuals who are passionate about staying in Qeshm Island and can speak fluently in English
استخدام ۵ ردیف شغلی در گروه صنعتی عباسپور آدرین- تبریز
استخدام عباسپور آدرین گروه صنعتی عباسپور آدرین جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان آذربایجان شرقی در شهرستان تبریز  از افراد بومی واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام Technician،Administrative Assistant،Logistic Executive
A leading Manufacturing Company is in search of highly organized individuals who are passionate about travelling from Tehran in order to work in Qeshm Island and can speak fluently in English
استخدام کارشناس لجستیک آقا در یک شرکت معتبر در تهران
شرکت معتبر و فعال در حوزه حمل و نقل، جهت تکمیل کادر کارکنان خود، در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر لجستیک جهت برنامه ریزی تولید و انبار و ارسال 
یک شرکت معتبر تولیدی قطعات خودرو در شهرک صنعتی عباس آباد جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام انبار دار،مسئول لجستیک در یک شرکت معتبر در اصفهان
یک شرکت تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان واقع در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان (کیلومتر ۱۵ علویجه)در زمینه نساجی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس برنامه ریزی آقا در افق کوروش/تهران
استخدام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام ۵ ردیف شغلی در گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب-اصفهان
استخدام گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (اسنوا،تکنوگاز،دوو) جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت تعاونی طعم و عطر ماگنولیا- مرکزی
استخدام تعاونی طعم و عطر ماگنولیا شرکت تعاونی طعم و عطر ماگنولیا جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام سرپرست لجستیک و زنجیره تامین در یک هلدینگ معتبردرتهران
یک هلدینگ معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام نیرو جهت کار برنامه ریزی و لجستیک در تهران
به نیرو جهت کار برنامه ریزی و لجستیک آشنا به امور برنامه ریزی و لجستیک در تهران محدوده فرمانیه نیازمندیم.
استخدام مدیر لجستیک و حمل نقل آقا در شرکت تولید پوشاک در تهران
یک شرکت معتبر تولید پوشاک جهت تکمیل کادر لجستیک و حمل و نقل خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام نیروی لجستیک در فروشگاه اینترنتی بامیلو در تهران
استخدام فروشگاه اینترنتی بامیلو فروشگاه اینترنتی بامیلو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس متخصص در بخش لجستیک در تهران
به کارشناس متخصص در بخش لجستیک جهت شرکت حمل و نقل بین المللی در تهران نیازمندیم.
استخدام کارشناس لجستیک(حمل و نقل) در شرکت هیرو تجارت آراد
شرکت هیرو تجارت آراد، فعال در حوزه صادرات، جهت تکمیل کادر فنی و مالی خود در استان تهران، واقع در یوسف‌آباد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام سرپرست انبار،کارشناس ارشد لجستیک در تهران
یک شرکت معتبر فعال در حوز حمل و نقل جهت تکمیل کادر کارکنان خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس لجستیک آقا جهت کار در شرکت حمل و نقل
به کارشناس لجستیک آقا در بازه سنی ۲۵ الی ۳۵ سال با تحصیلات کارشناسی و یا مدیریت جهت کار در شرکت حمل و نقل در تهران نیازمندیم.