استخدام ماساژور آقا در یک مجموعه ماساژ معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام ماساژور آقا جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام ماساژور آقا در یک مجموعه ماساژ معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام ماسور (ماساژور) دارای مدرک معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام ماساژور آقا در یک مجموعه ماساژ معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت