استخدام باریستا و سالن کار در یک کافه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان جدید
استخدام گارسون با بیمه و پاداش در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام ویتر در کافه رستوران سرنو در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام سالن کار در رستوران آدیشه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار با بیمه، عیدی و سنوات در یک مجموعه معتبر در تجریش
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، تجریش
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالندار، صندوقدار و خدمات سالن در یزد
مشخص نشده
۱ روز قبل
یزد
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام هاستس و صندوقدار در کافه رستوران سرنو در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت