ارسال آسان
استخدام سالن کار در شرکت ماتریس در تهران
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام گارسون در رستوران جنارو در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، باغ فیض
پاره وقت
استخدام سالن کار با بیمه، پاداش در رستوران سفره در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۲، سرو آزاد
تمام وقت
استخدام سالن کار با بیمه و پاداش در یک مجموعه معتبر در الهیه
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار در رستوران خانه پیتزا در تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
تمام وقت