استخدام کارآموز دندانسازی و دندان ساز در تهران
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
تمام وقت کارآموزی
استخدام دندانساز در یک لابراتوار معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت کارآموزی
استخدام خانم جهت کار در لابراتوار دندانسازی در مشهد
مشخص نشده
۱۰۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام دندانساز در یک لابراتوار معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت کارآموزی