استخدام کاردرمان جهت همکاری در تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در یک مرکز معتبر درمانی در تهران
استخدام کارشناس یا کاردان رادیولوژی جهت شیفت عصر در تهران
استخدام تکنسین درمانی خانم جهت نمونه گیری نوزاد
استخدام کاردان یا کارشناس رادیولوژی آشنا به رادیوگرافی دندان
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه خانم در تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه مسلط به بخش هورمون در تهران
استخدام کاردان یا کارشناسی آزمایشگاه خانم جهت کار در تهران
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه با تجربه در تهران
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت بخش هورمون و الایزا
استخدام کاردرمانگر جهت توانبخشی معلولین در تهران محدوده مولوی
استخدام تکنسین جهت کار در آمبولانس در تهران
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه باتجربه جهت کار در تهران
استخدام کارشناس بیهوشی با پایان طرح در تهران
استخدام نیروی کارشناس اتاق عمل در تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه جهت همکاری در تهران
استخدام تکنسین آزمایشگاه مسلط به کلیه بخش ها در تهران
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت بیمارستانی در غرب تهران
استخدام تکنسین مسلط به پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه - تهران
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه جهت بیمارستان در تهران