استخدام تعدادی نقاش ساختمان ولنجک در تهران
مشخص نشده
۱۰۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت تولیدی در تهران
مشخص نشده
۴۰۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام 4 ردیف شغلی در شرکت تولیدی در تهران
مشخص نشده
۴۱۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام 9 ردیف شغلی از تهران ، اصفهان و خراسان رضوی
مشخص نشده
۴۴۳ روز قبل
تهران اصفهان خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نقاش ساختمان در تهران
مشخص نشده
۴۴۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نقاش ساختمان جهت کار در تهران
مشخص نشده
۴۵۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نقاش ماهر ساختمانی در تهران
مشخص نشده
۴۸۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نقاش پیستوله کار ماهر در تهران
مشخص نشده
۴۸۶ روز قبل
تهران
تمام وقت