ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام فیزیوتراپ در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام فیزیوتراپیست در یک مرکز سالمندان در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مسئول فنی با حقوق 9 تومان در یک مرکز سالمندان در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپ در هلدینگ سینوهه در محدوده الهیه
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه در یک مجموعه در اسلامشهر
مشخص نشده
۵۰ روز قبل
تهران اسلامشهر
تمام وقت