استخدام مهندس رنگرزی خانم در محدوده شهرری
مشخص نشده
۲۲۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام طراح نقشه های فرش ماشینی - تهران
مشخص نشده
۵۷۹ روز قبل
تهران
تمام وقت