استخدام مهندس صنایع/برق در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس مدیریت دانش،تحلیل توسعه بازار، فروش وبازاریابی
استخدام اوستا کار مبلمان،مهندس صنایع در آیسا مبل در تهران
استخدام کارشناس مهندسی صنایع آقا در تهران
استخدام کارشناس صنایع در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس صنایع در شرکت ایده پردازان چوب و هنر سرمد
استخدام 4 ردیف شغلی درشرکت مهندسی تولید مواد غذایی هوفرد-تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت تولید پارچه در تهران
استخدام مهندس صنایع جهت کارخانه شیرآلات فردوس در تهران
استخدام کارشناس مهندسی صنایع در شرکت دارو گستر محک
استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید و مواد،کارشناس کنترل کیفی
استخدام 6 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر صنعتی در تهران
استخدام مهندس صنایع،مهندس عمران در تهران
استخدام مدیر مهندسی صنایع ،کارمند اداری ،کارشناس فروش نمایندگی
استخدام کارشناس زبان انگلیسی ،مهندس صنایع،مهندس مکانیک
استخدام مهندس صنایع در شرکت تولیدی ماکا چوب در تهران
استخدام مهندس صنایع جهت انبار در یک شرکت تولید کننده در تهران
استخدام کارشناس صنایع با تسلط کامل به زبان انگلیسی در تهران
استخدام مهندس صنایع در شرکت پیچ و پرچ خوارزمی در تهران
استخدام یکنفر مهندس صنایع آقا با حداقل 3 سال سابقه کار