استخدام کارشناس DCC،کارشناس تضمین کیفیت،مسئول دفتر/ اصفهان
استخدام 10 ردیف شغلی درگروه صنعتی و پژوهشی زر /کرج،تهران،قزوین
استخدام مدیر تضمین کیفیت در زمینه خودروسازی مسلط به IATF
استخدام مدیر کنترل کیفیت و تضمین کیفیت رشته داروسازی در کرج
استخدام مدیرفنی،رئیس تضمین کیفیت،رئیس برنامه ریزی وانبار/البرز
استخدام مدیرکارخانه،تولید،IMSتضمین کیفیت،کنترل کیفیت آزمایشگاه
استخدام مهندس کنترل کیفیت (QC)مسلط به انجام آزمایش غیر مخرب
استخدام مهندس صنایع مجرب جهت مدیریت تضمین و کنترل کیفیت
استخدام سرپرست تضمین کیفیت خانم لیسانس صنایع
استخدام رییس تضمین کیفیت شرکت داروسازی در استان البرز
استخدام مسئول کنترل کیفیت،مسئول تضمین کیفیت در اصفهان
استخدام سرپرست داخلی تضمین کیفیت(دکتری داروسازی ) در تهران
استخدام مدیریت تضمین کیفیت آقا در یک شرکت معتبر در مازندران
استخدام مدیر کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در صنعت خودرو - مشهد
استخدام مدیر تضمین کیفیت جهت یک واحد تولید قطعات خودرو
استخدام مدیر تضمین کیفیت جهت کار در واحد تولیدی قطعات خودرو
استخدام شرکتی در صنعت پلاستیک و پلیمر از۴استان جهت کار در یزد
استخدام مدیریت تضمین کیفیت در یک شرکت معتبر در مازندران
استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در اصفهان
استخدام مسئول تضمین کیفیت در یک شرکت معتبر در تهران