استخدام مدیر تولید،فنی،رئیس ipqc،آزمایشگاه شیمی،آبسازی،تحقیقات
استخدام مسئول فنی (دکتر داروساز) در یک واحد تولیدی در تهران
استخدام مسئول فنی(دکتر داروساز) در یک شرکت دارویی در تهران
استخدام مسئول فنی در شرکت آرایشی و بهداشتی در تهران
استخدام مسئول فنی در یک شرکت پخش دارویی-تهران
استخدام مسئول فنی داروساز با پروانه جهت انجام تولید دارو
استخدام دکتر داروساز با سابقه کار جهت شرکت دارویی در تهران
استخدام داروساز یا پزشک عمومی در تهران
استخدام داروساز با پروانه تاسیس تهران جهت درمانگاه شبانه روزی
استخدام دکتر داروساز در یک شرکت معتبر دارویی - تهران
استخدام مسئول فنی داروساز جهت همکاری در تهران
استخدام مسئول فنی جهت شرکت داروسازی در تهران
استخدام مسئول فنی دارویی در یک شرکت دارویی دانش بنیان- تهران
استخدام دکترداروساز( تسلط کامل به زبان انگلیسی)
استخدام داروساز‎ عمومی با تجربه ‎در حوزه‎ فرمولاسیون دارویی
استخدام مسئول فنی دکتر داروساز جهت شرکت داروئی در تهران
استخدام ۶ ردیف شغلی در یک هلدینگ معتبر در تهران
استخدام دکتر داروساز جهت مسئولیت فنی شیفت صبح در تهران
استخدام دکتر داروساز در یک شرکت تولیدی و بهداشتی معتبر -تهران
استخدام یک نفر دکتر داروساز خانم جهت شیفت صبح داروخانه