استخدام ۱۰ردیف شغلی در شرکت کاشی مرجان / اصفهان
استخدام ۲۰ ردیف شغلی در هلدینگ معتبر تولید لوازم خانگی /اصفهان
استخدام ۱۱ ردیف شغلی در هلدینگ معتبر تولید لوازم خانگی / تهران
استخدام کارشناس امور پرسنلی و کارگزینی در همدان
استخدام کارشناس منابع انسانی،انباردار در یک گروه ورزشی معتبر
استخدام کارشناس اداری- منابع انسانی،کارشناس فروش در تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی در شرکت اسنپ در زنجان
استخدام کارشناس منابع انسانی آقا در شرکت اسنپ در سمنان
استخدام طراح کاراکتر،کارشناس منابع انسانی در شرکت تبلیغات برتر
استخدام کارشناس اداری،کارگزینی آقا در شرکت سنگین صنعت کوهپایه
استخدام کارشناس منابع انسانی،مسئول دفتر،کارشناس حسابداری فروش
استخدام کارشناس کارگزینی و اداری در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی،کارشناس برنامه ریزی در تهران
استخدام کارشناس اداری و منابع انسانی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی مسلط به امور اداری در کرج
استخدام کارشناس منابع انسانی جهت شرکت معتبر بازرگانی
استخدام کارشناس اداری و منابع انسانی در یک موسسه معتبر درتهران
استخدام یک شرکت معتبر تولیدی در صنعت خودرو در کرج
استخدام سرپرست فروش،پشتیبان فروش،کادر منابع انسانی درتهران
استخدام کارشناس ارشد کارگزینی در یک شرکت معتبر در تهران