استخدام خانه دار با بیمه در تهران
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد شمالی
تمام وقت پاره وقت
استخدام خانه دار و نظافتچی با بیمه در هتل مارلیک در تهران
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
تهران منطقه ۷، خاقانی
تمام وقت
استخدام خانه دار در یک هتل معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام خانه دار در شرکت آسمان ارگ کسرا در محدوده الهیه
۱۳۵ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
پاره وقت