استخدام نیروی آقا جهت خدمات هتل در تهران
مشخص نشده
۷۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در هتل در تهران
مشخص نشده
۱۰۳ روز قبل
تهران
تمام وقت