ارسال آسان
استخدام ویتر و ویترس با بیمه و پاداش در گروه رستورانی پاپ کورن در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن کار در رستوران خانه پیتزا در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
تمام وقت
استخدام سالن کار رستوران با بیمه در یک فودکورت دانشگاهی در محدوده آزادی
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، دانشگاه شریف
تمام وقت
استخدام سالن کار در کافه دی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
پاره وقت
استخدام سالن کار با بیمه و پاداش در یک مجموعه معتبر در الهیه
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت
ارسال آسان