ارسال آسان
استخدام مدیر اجرایی خیریه در یک خیریه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر اجرایی با حقوق از 10 تا 15 میلیون و بیمه در سالن آرایش فرح
۱۶ روز قبل
تهران منطقه ۶، گاندی
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت