ارسال آسان جدید
استخدام مدیر سیستم لینوکس در مجموعه تموک در اصفهان
مشخص نشده
۱۵ ساعت قبل
Linux | SQLite
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
اصفهان
تمام وقت
ارشد - Senior