استخدام خدمتکار منزل در محدوده سعادت آباد
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
حقوق ثابت تا 5,000,000 تومان
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام خدمتکار جهت کار در منزل در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی با حقوق 7 تومان جهت امور منزل در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نظافتچی جهت نظافت و امور منزل در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۳، دروس
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام خدمتکار منزل با بیمه در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران منطقه ۱، زعفرانیه
تمام وقت
استخدام خدمات جهت کار در منزل در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
پاره وقت
استخدام آشپز جهت کار در منزل در تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
پاره وقت
استخدام خدمتکار منزل با بیمه، عیدی، سنوات و حقوق تا 6 میلیون در تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام خدمتکار برای مادر 78 ساله در تهران
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نیروی خدماتی جهت انجام امور نظافت منزل در محدوده آجودانیه
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نظافتچی جهت کار در منزل با حقوق تا 6/5 میلیون در محدوده الهیه
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام آشپز و خدمتکار منزل در شهرک غرب
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مستخدم منزل خانم با حقوق ثابت در سعادت آباد
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام خدمتکار منزل با بیمه و حقوق مکفی جهت انجام امور منزل در تهران
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد شمالی
تمام وقت
استخدام خدمتکار منزل خانم در تهران
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت