ارسال آسان
استخدام طراح UI/UX در شرکت منظومه نگاران در تهران
۴۴ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارشد - Senior
Adobe Photoshop | Adobe Illustrator | HTML
ارسال آسان
استخدام طراح UI/UX در شرکت فرآزما پردازش در تهران
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
Adobe XD | Adobe Photoshop
ارسال آسان
استخدام طراح UI/UX در شرکت داده پردازی فرا افزار هوشمند در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
ارشد - Senior
UI/UX | WordPress | HTML
ارسال آسان
استخدام طراح UI/UX در شرکت توسعه خدمات شبکه پیام سامان در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
UI/UX | Angular | Bootstrap
ارسال آسان
استخدام UI/UX Designer در شرکت تامین گستر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
میان رده - Mid Level
JavaScript | Bootstrap | HTML
استخدام طراح UX/UI در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان