ارسال آسان
Hiring UI/UX Designer in A reputable company in Tehran
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
ارشد - Senior
ارسال آسان
استخدام طراح UI/UX در شرکت پرشان تک افزار در فرمانیه
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، دزاشیب
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
میان رده - Mid Level
UI/UX | Figma | Adobe XD
ارسال آسان
استخدام طراح UI/UX با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۲، گلستان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام طراح UI/UX در یک شرکت نرم افزاری در تهران
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، خواجه نصیر
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام طراح UI-UX در شرکت افروزنت در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
استخدام طراح UI/UX در شرکت کالای پزشکی زکریای کبیر در تهران
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
میان رده - Mid Level
Android | iOS | UI/UX
استخدام طراح رابط کاربری در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
استخدام طراح UI/UX در شرکت میزبانی داده های مبنا در تهران
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت
تازه کار - Junior
Figma | Adobe XD | Adobe Photoshop
استخدام طراح UI/UX در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
تهران
تمام وقت